Nhập từ khóaChương Trình Đào Tạo

VĂN BẰNG CỬ NHÂN KẾ TOÁN CỦA TRƯỜNG SMU LÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN Ở CHÂU Á ĐƯỢC VIỆN ICAEW MIỄN GIẢM TỐI ĐA CÁC MÔN HỌC

VĂN BẰNG CỬ NHÂN KẾ TOÁN CỦA TRƯỜNG SMU LÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN Ở CHÂU Á ĐƯỢC VIỆN ICAEW MIỄN GIẢM TỐI ĐA CÁC MÔN HỌC

Trường Kế toán (SoA) trực thuộc trường Đại học Quản lý Singapore (SMU) là học viện giáo dục bậc cao đầu tiên ở châu Á (Chương trình bậc Đại học) được nhận 12 Tín ch3 cho Kinh nghiệm học tập trước đó từ Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và Xứ Wales (ICAEW). Viện ICAEW đã […]

THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH LÃNH ĐẠO TÀI CHÍNH (MCFO)

THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH LÃNH ĐẠO TÀI CHÍNH (MCFO)

Được phát triển dựa trên quan điểm của các nhà lãnh đạo đương thời, Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Lãnh đạo Tài chính của SMU là chương trình đầu tiên được thiết kế dành riêng cho các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính và kế toán trưởng(CFO). Chương trình này […]

THẠC SỸ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP (MPA)

THẠC SỸ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP (MPA)

Thạc sỹ kế toán chuyên nghiệp của Đại Học SMU là một văn bằng sau Đại học được các tổ chức chuyên nghiệp (ISCA, CPA Úc, ICAA, ICAA, ICAEW, CIMA, SAC and AACSB) chứng nhận. Chương trình đào tạo MPA cung cấp kiến thức học thuật  chuyên sâu và trực tiếp, với đội ngũ giảng […]