Nhập từ khóaChương Trình Đào Tạo

THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH LÃNH ĐẠO TÀI CHÍNH (MCFO)

THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH LÃNH ĐẠO TÀI CHÍNH (MCFO)

Được phát triển dựa trên quan điểm của các nhà lãnh đạo đương thời, Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Lãnh đạo Tài chính của SMU là chương trình đầu tiên được thiết kế dành riêng cho các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính và kế toán trưởng(CFO). Chương trình này […]

THẠC SỸ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP (MPA)

THẠC SỸ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP (MPA)

Thạc sỹ kế toán chuyên nghiệp của Đại Học SMU là một văn bằng sau Đại học được các tổ chức chuyên nghiệp (ISCA, CPA Úc, ICAA, ICAA, ICAEW, CIMA, SAC and AACSB) chứng nhận. Chương trình đào tạo MPA cung cấp kiến thức học thuật  chuyên sâu và trực tiếp, với đội ngũ giảng […]

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA)

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA)

Chương trình Thạc sỹ quản trị kinh doanh của Đại Học SMU tập trung vào đào tạo các nhà lãnh đạo kế tiếp của châu Á, những người có thể suy nghĩ, ra quyết định và hành động trong những tình huống khó khăn. Chương trình đào tạo độc đáo của trường hướng đến nâng […]