Nhập từ khóaCử Nhân

VĂN BẰNG CỬ NHÂN KẾ TOÁN CỦA TRƯỜNG SMU LÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN Ở CHÂU Á ĐƯỢC VIỆN ICAEW MIỄN GIẢM TỐI ĐA CÁC MÔN HỌC

VĂN BẰNG CỬ NHÂN KẾ TOÁN CỦA TRƯỜNG SMU LÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN Ở CHÂU Á ĐƯỢC VIỆN ICAEW MIỄN GIẢM TỐI ĐA CÁC MÔN HỌC

Trường Kế toán (SoA) trực thuộc trường Đại học Quản lý Singapore (SMU) là học viện giáo dục bậc cao đầu tiên ở châu Á (Chương trình bậc Đại học) được nhận 12 Tín ch3 cho Kinh nghiệm học tập trước đó từ Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và Xứ Wales (ICAEW). Viện ICAEW đã […]

CỬ NHÂN KHOA HỌC XÃ HỘI

CỬ NHÂN KHOA HỌC XÃ HỘI

Chương trình Cử nhân Khoa học xã hội là chương trình đa ngành đầu tiên trong lĩnh vực xã hội tại Singapore. Chương trình này cung cấp nền tảng vững chắc về lý thuyết, khái niệm và công cụ làm việc trong lĩnh vực khoa học xã hội đảm bảo cho sự thành công trong […]

CỬ NHÂN LUẬT (LL.B)

CỬ NHÂN LUẬT (LL.B)

Mục đích của Chương trình Cử nhân Luật là đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có kiến thức pháp luật vững chắc đồng thời có khả năng tư duy về các quốc đề mang tầm cỡ quốc tế. Điểm đặt biệt của chương trình này là có sự tham gia của các chuyên […]

CỬ NHÂN KHOA HỌC (KINH TẾ) BSC (ECON)

CỬ NHÂN KHOA HỌC (KINH TẾ) BSC (ECON)

Chương trình Cử nhân Khoa học (Kinh tế) giúp sinh viên có được nền tảng vững chắc về các nguyên lý kinh tế, sự thấu hiểu sâu sắc về sự phát triển toàn cầu cũng như phát triển khả năng phân thích, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp. Được thiết kế dựa […]