CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÀI CHÍNH Có rất nhiều hệ thống hỗ trợ tài chính tại SMU để hỗ trợ sinh viên học chương trình Cử nhân trang trải cho việc học. Lưu ý rằng một số học bổng chỉ dành cho công dân Singapore và Thường trú nhân.

CÁC HỆ THỐNG

CÁC HỆ THỐNG

Cho vay hỗ trợ học phí/Trợ cấp

  • Cho vay học phí
  • Cho vay học phí và chi phí học tập
  • Quỹ tiết kiệm trung ương  hỗ trợ giáo dục

Educational Loans

  • Cho vay giáo dục từ SMU

Cho vay hỗ trợ mua máy tính/Notebook

  • Cho vay hỗ trợ mua máy tính tại SMU

Học bổng

Trợ cấp

Hỗ trợ sách cho việc học tập

  • Hỗ trợ sách từ khoa Luật
  • Quỹ hỗ trợ sách từ khoa Khoa học xã hội
  • Quỹ hỗ trợ sách từ Nhóm Đại sứ sinh viên SMU

 

 

“ Sự đa dạng trong các học bổng và hỗ trợ tài chính của chúng tôi là để đảm bảo rằng không một sinh viên xứng đáng nào lại không nhận được sự giáo dục từ chúng tôi chỉ vì khó khăn về tài chính” Giáo sư Arnoud De Meyer Hiệu trưởng Đại học Quản lý Singapore