Các giải thưởng

Sinh viên SMU có thể nhận được các giải thưởng từ nhiều tổ chức/cá nhân cho thành tích nổi bật trong học tập, trong công tác phục vụ cộng đồng và các hoạt động ngoại khóa trong chương trình học. Một số giải thưởng được tự động trao dựa trên kết quả học, một số khác phải nộp đơn.

Những giải thưởng sau giành riêng cho sinh viên SMU.

CÁC GIẢI THƯỞNG

Cấp độ khen thưởng

Tất cả các chương trình

Giải thưởng cho sinh viên thể hiện được các phẩm chất trong Vòng tuần hoàn giá trị của SMU

Năm cuối (Sinh viên sắp tốt nghiệp)
Phải nộp đơn

Giải thưởng cho học sinh tiêu biểu do công ty Singapore Press Holdings (SPH) trao tặng

Năm cuối (Sinh viên sắp tốt nghiệp)
Phải nộp đơn

Giải thưởng cho sinh viên có thành tích cao xếp thứ hai do SPH Magazines Pte Ltd trao tặng

Năm cuối (Sinh viên sắp tốt nghiệp)
Phải nộp đơn

Giải thưởng Aljunied dành cho sinh viên giỏi nhất trong các khóa về Luật Đạo hồi, Ngân hàng và Thương mại.

Tất cả các năm

Giải thưởng AMLow dành cho sinh viên sáng tạo

Tất cả các năm

Phải nộp đơn

Giải thưởng do công ty Arisaig Partners trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong khóa Quản trị Danh mục đầu tư

Từ năm 2

Gải thưởng  do công ty Arisaig Partners trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong khóa Phân tích Đầu tư tài sản

Từ năm 2

Giải thưởng Diadora cho sinh viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động thể thao

Tất cả các năm

Phải nộp đơn

Giải thưởng cho sinh viên xuất sắc với chuyên ngành thứ hai là Khoa học thống kê bảo hiểm

Năm cuối

 Giải thưởng cho sinh viên xuất sắc với chuyên ngành thứ hai là Thống kê ứng dụng

Năm cuối

Giải thưởng doanh nhân Kim

Tất cả các năm
Phải nộp đơn

Giải thưởng Levin Angsana dành cho sinh viên sở hữu kỹ năng chèo thuyền xuất sắc

Tất cả các năm
Phải nộp đơn

Gải thưởng Luxasia VIE dành cho sinh viên năng động, sáng tạo và có kỹ năng lãnh đạo

Tất cả các năm
Phải nộp đơn

Giải thưởng của nhà xuất bản McGraw-Hill Education trao tặng cho sinh viên xuất sắc nhất trong khóa học Đạo đức và Trách nhiệm với xã hội

Năm 2

Giải thưởng của Hiệp hội Phim điện ảnh cho sinh viên xuất sắc trong Khóa Luật giải trí

Tất cả các năm

Giải thưởng của ngân hàng OCBC cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Năm nhất và năm 2
Phải nộp đơn

Giải đồng cho sinh viên có nhiều đóng góp cho trường và cộng đồng

Tất cả các năm
Phải nộp đơn

Giải thưởng cho sinh viên dẫn đầu trong các đóng góp  vào cộng đồng sinh viên của trường

Tất cả các năm
Phải nộp đơn

Giải thưởng Tan Teck Meng cho sinh viên có những nỗ lực vượt bậc trong học tập

Tất cả các năm
Phải nộp đơn

Giải thưởngRajan Rishyakaran cho sinh viên có kỹ năng hùng biện xuất sắc  

Tất cả các năm

Giải thưởng RMA dành cho sinh viên chuyên ngành Truyền thông Doanh nghiệp xuất sắc trong khóa Quản trị uy tín doanh nghiệp

Năm 2, 3 hay 4

Giải thưởng RMA dành cho sinh viên chuyên ngành Truyền thông Doanh nghiệp xuất sắc trong khóa Truyền thông tổ chức

Năm 2, 3 hay 4

Giải thưởng RMA dành cho sinh viên chuyên ngành Truyền thông Doanh nghiệp xuất sắc trong khóa Truyền thông rủi ro và Quản trị khủng hoảng

Năm 2, 3 hay 4

Giải thưởng Ruth Chiang cho sinh viên thực tập xuất sắc của năm

Tất cả các năm

Giải thưởng Shirin Fozdar

Tất cả các năm
Phải nộp đơn

Giải thưởng nghệ sĩ mới nổi của SMU

Từ năm 2
Phải nộp đơn

Giải thưởng SMUSA-BIZCOM cho sinh viên xuất sắc trong học tập và các hoạt động cho cộng đồng, có kỹ năng lãnh đạo tốt

Tất cả các năm
Phải nộp đơn

Giải thưởng của Hiệp hội SSA-Ikeda trao tặng cho sinh viên có tinh thần tình nguyện cao

Tất cả các năm
Phải nộp đơn

Giải bạc Tan Tee Chee & Tsan Kah Ngooh cho sinh viên xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa

Tất cả các năm
Phải nộp đơn

Giải thưởng Yu Xin cho sinh viên xuất sắc trong các hoạt động phục vụ cộng đồng

Tất cả các năm
Phải nộp đơn

Cử nhân kế toán

Giải thưởng cho sinh viên năm cuối khoa Kế toán xuất sắc và đạt kết quả cao trong các môn về luật liên quan

Năm cuối

Giải thưởng Aw Kim Swee cho sinh viên khoa Kế toán xuất sắc trong các môn về Kế toán tài chính  

Năm cuối

Giải thưởng do Citibank Singapore trao tặng cho sinh viên khoa Kế toán năm cuối xuất sắc nhất

Năm cuối

Giải thưởng do ngân hàng DBS trao tặng cho sinh viên tiêu biểu từ mỗi khoa của trường

Năm cuối

Giải thưởng khơi nguồn cảm hứng do công ty Deloitte trao tặng

Năm 1, 2 hay 3

Giải vàng khơi nguồn cảm hứng  do công ty Deloitte trao tặng

Năm cuối

 Giải khuyến khích khơi nguồn cảm hứng  do công ty Deloitte trao tặng  

Tất cả các năm

Huy chương vàng cho sinh viên khoa Kế toán xuất sắc do Deloitte & Touche trao tặng

Năm cuối

Giải thưởng do công ty EY trao tặng cho sinh viên khoa Kế toán xuất sắc

Năm cuối
Phải nộp đơn

Giải thưởng do công ty Foo Kon Tan Grant Thornton trao tặng cho sinh viên khoa Kế toán xuất sắc trong các môn về kiểm toán

Năm cuối

Huy chương vàng do Viện kế toán Singapore ISCA trao tặng cho sinh viên khoa Kế toán xuất sắc

Năm cuối

Huy chương vàng do KPMG trao tặng cho sinh viên khoa Kế toán xuất sắc

Năm cuối

Giải thưởng Lee Fook Hong  cho sinh viên khoa Kế toán xuất sắc trong các môn về Hệ thống thuế

Năm cuối

Giải thưởng do công ty Pricewaterhouse Coopers trao tặng cho sinh viên khoa Kế toán có thành tích học tập xuất sắc

Năm cuối
Phải nộp đơn

Giải vàng Tan Teck Meng  cho sinh viên khoa Kế toán có thành tích học tập xuất sắc

Năm cuối

Giải thưởng của Khoa kế toán cho sinh viên xuất sắc trong các hoạt động sinh viên của trường

Tất cả các năm

Giải khuyến khích của Khoa kế toán cho sinh viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động sinh viên của trường

Tất cả các năm

Giải thưởng của Học Viện kế toán Singapore cho sinh viên xuất sắc trong khóa Hoạch định thuế

Năm cuối

Giải thưởng cuả Viện kiểm toán nội bộ Singpore (IIA) dành cho Dự án kiểm toán nội bộ tốt nhất  

Từ năm 2

Giải thưởng của viện kiểm toán nội bộ Singpore (IIA) dành cho sinh viên xuất sắc trong khóa Kiểm toán nội bộ

Từ năm 2

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Giải thưởng do Hiệp hội ngân hàng Singapore ABS trao tặng cho sinh viên xuất sắc khoa Quản trị kinh doanh

Năm cuối

Giải thưởng do ngân hàng Citibank Singapore trao tặng  cho sinh viên năm 2 khoa Quản trị kinh doanh xuất sắc nhất  

Năm 2

Giải thưởng CFE cho sinh viên xuất sắc sắp tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính định lượng

Năm cuối

Giải thưởng do ngân hàng DBS Bank trao tặng cho sinh viên tiêu biểu từ mỗi khoa của trường

Năm cuối

Giải vàng do ngân hàng DBS Bank trao tặng cho sinh viên xuất sắc chuyên ngành Quản trị Ngân sách doanh nghiệp

Từ năm 3

Giải thưởng do công ty ING trao tặng cho sinh viên khoa Quản trị kinh doanh xuất sắc trong các khóa Tài chính

Năm 1 hoặc 2

Giải thưởng Quốc gia của Bộ lao động cho tân sinh viên khoa Quản trị kinh doanh xuất sắc trong các khóa về Quản trị nguồn vốn nhân lực

Từ năm 2

Giải thưởng Quốc gia của Bộ lao động cho tân sinh viên khoa Quản trị kinh doanh xuất sắc trong các khóa về Hành vi tổ chức và nguồn nhân lực

 

Năm cuối

Giải thưởng Myrna Thomas dành cho sinh viên xuất sắc trong các khóa Truyền thông doanh nghiệp

Năm 2

Giải thưởng NOL dành cho sinh viên năm cuối giỏi nhất khoa Quản trị kinh doanh

Năm cuối
Phải nộp đơn

Giải thưởng của ngân hàng Standard Chartered dành cho sinh viên năm cuối giỏi nhất khoa Quản trị kinh doanh

 

Năm 1
Phải nộp đơn

Giải thưởng Watatawa dành cho sinh viên sáng tạo nhất chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp

Từ năm 2

Cử nhân luật (LLB)/Chương trình luật J.D.

Giải thưởng Ajunied dành cho sinh viên giỏi nhất khóa Luật thương mại Hồi giáo

Tất cả các năm (LL.B và J.D.)

Giải thưởng Amarjeet Singh SC dành cho sinh viên xuất sắc trong khóa Công pháp quốc tế

Từ năm 3 (LL.B.)/
từ năm nhất (J.D.)

Giải thưởng do hãng luật Bird & Bird trao tặng cho sinh viên năm ba có bài nghiên cứu xuất sắc nhất về Luật

Năm 3 (LL.B.)

Giải thưởng do hãng luật Clyde & Co trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong  khóa Luật bảo hiểm

Từ năm 33 (LL.B.)/
từ năm 1 (J.D.)

Giải thưởng David Marshall giành cho sinh viên xuất  sắc khóa trong khóa Luật hình sự

Năm 1 (LL.B.)

Giải thưởng của ngân hàng DBS trao tặng  cho sinh viên tiêu biểu của một trong các khoa của trường

Năm cuối (LL.B.)

Giải thưởng Drew & Napier cho sinh viên có kỹ năng bào chữa xuất sắc

Từ năm 3 (LL.B.)/
Từ năm 1 (J.D.)

Giải thưởng  Emeritus Professor Gerald Dworkin dành cho sinh viên xuất sắc trong khóa Luật sở hữu trí tuệ

Từ năm 3 (LL.B.)/
Từ năm 1 (J.D.)

Giải thưởng cho sinh viên xuất sắc trong cuộc thi hùng biện SMU-Harry Elias Partnership LLP 

Tất cả các năm (LL.B và J.D.)

Giải thưởng do hãng Harry Elias Partnership LLP trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong khóa Luật hôn nhân gia đình

Từ năm 3 (LL.B.)/
Từ năm 1 (J.D.)

Giải thưởng do hãng Harry Elias Partnership LLP trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong  khóa Đàm phán và Hòa giải

Từ năm 3 (LL.B.)/
Từ năm 1 (J.D.)

Giải thưởng  JM Nathan Memorial Prize dành cho sinh viên Khoa Luật có tư duy sáng tạo xuất sắc nhất

Year 1 (LL.B.)

Giải thưởng Kwa Geok Choo cho sinh viên khoa Luật xuất sắc

Năm cuối (LL.B.)

Giải thưởng Lai Kew Chai Prize cho sinh viên năm nhất khoa Luật xuất sắc

Năm 1 (LL.B.)

Giải thưởng Michael Hwang dành cho sinh viên xuất sắc trong khóa Trọng tài thương mại quốc tế

Từ năm 3 (LL.B.)/
Từ năm 1 (J.D.)

Giải thưởng Michael Khoo dành cho sinh viên xuất sắc trong khóa Tội phạm doanh nghiệp

Từ năm 3 (LL.B.)

Giải thưởng Peggy Phang dành cho sinh viên xuất sắc trong  khóa Lý thuyết và Triết lý luật

Từ năm 3 (LL.B.)/
Từ năm 2 (J.D.)

Giải thưởng Phang Sing Eng cho sinh viên xuất sắc trong khóa Luật hợp đồng

Năm 1 (LL.B và J.D.)

Giải thưởng Portcullis dành cho sinh viên xuất sắc trong khóa Luật tài sản và chuyển nhượng

Từ năm 3 (LL.B.)/
Từ năm 2 (J.D.)

Giải thưởng Punch Coomaraswamy giành cho sinh viên năm 3 khoa Luật xuất sắc

Năm 3 (LL.B.)

Giải thưởng do hãng luật Rajah & Tann trao tặng cho sinh viên xuất sắc sắp tốt nghiệp khoa Luật

Năm cuối (LL.B.)

Giải thưởng do hãng luật Rajah & Tann trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong khóa Luật ngân hàng

Từ năm 3 (LL.B)/
Từ năm 1 (J.D.)

Giải thưởng  do hãng luật Rajah & Tann trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong khóa Luật vỡ nợ

Từ năm 3 (LL.B)/
Từ năm 1 (J.D.)

Giải thưởng  do hãng luật Rajah & Tann trao tặng cho sinh vên xuất sắc trong khóa Công nghệ thông tin và luật

Từ năm 3 (LL.B)/
Từ năm 1 (J.D.)

Giải thưởng do hãng luật Rajah & Tann trao tặng dành cho sinh viên xuất sắc trong khóa Luật hàng hải

Từ năm 3 (LL.B)/
Từ năm 1 (J.D.)

Giải thưởng Rajah & Tann Moot dành cho sinh viên xuất sắc trong cuộc thi Hùng biện The Howard Hunter  

Tất cả các năm (LL.B and J.D.)

Giải thưởng trong cuộc thi Hùng biện Rodyk Challenge

Tất cả các năm (LL.B.)

Giải thưởng do hãng luật Rodyk trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong Khoá luật doanh nghiệp

Năm 2 (LL.B)/
Từ năm 2 (J.D.)

Giải thưởng do hãng luật Rodyk trao tặng cho sinh vên xuất sắc trong khóa Nghiên cứu và viết luật

Năm 1 (LL.B. and J.D.)

Giải thưởng của khoa Luật cho sinh viên Luật năm hai xuất sắc

Năm 2 (LL.B.)

Giải thưởng do tập đoàn Stamford Law trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong khóa Luật tài chính và chứng khoán

Từ năm 3 (LL.B.)/
Từ năm 1 (J.D.)

Giải thưởng do Quỹ Tan Boon Teik trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong Khóa Hiến Pháp và Luật hành chính

Năm 2 ( LL.B)/
Từ năm 2 (J.D.)

Giải thưởng Tan Sook Yee Prize cho sinh viên xuất sắc trong khóa Luật sở hữu

Năm 2 (LL.B. và J.D.)

Giải thưởng do tập đoàn luật TSMP trao tặng cho sinh viên trong khóa Đạo đức và Trách nhiệm xã hội

Năm 3 (LL.B)/
Từ năm 1 (J.D.)

Giải thưởng do tập đoàn luật TSMP trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong khóa Luật bằng chứng và Dân sự

Year 3or 4 (LL.B)/
From Year 2 (J.D.)

Giải thưởng do công ty Wong Partnership trao tặng cho sinh viên tốt nghiệp khoa luật xuất sắc nhất

Năm cuối

Cử nhân khoa học (Kinh tế học)

Giải thưởng cho khóa luận năm cuối xuất sắc nhất từ Hội đồng tư vấn kinh tế

Năm cuối

Giải thưởng của ngân hàng DBS trao tặng cho sinh viên tiêu biểu từ mỗi khoa của trường

Năm cuối

Giải thưởng dành cho sinh viên khoa Kinh tế xuất sắc từ Hội đồng tư vấn kinh tế

Năm cuối

Giải thưởng cho sinh viên xuất sắc từ Tổ chức kinh tế xã hội Singapore (về Kinh tế học)

Năm cuối

Giải thưởng của Cục Hàng hải và Cảng Singapore trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong khóa Luật hàng hải

Tất cả các năm

Giải thưởng của Cục Hàng hải và Cảng Singapore trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong khóa  Kinh tế học hàng hải và Tài chính hàng hải

Tất cả các năm

Giải thưởng của Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore giành cho sinh viên xuất sắc trong khóa  Kinh tế cảng và Quản trị

Tất cả các năm

Giải thưởng của câu lạc bộ Quản trị hệ thống thông tin Singapore cho sinh viên xuất sắc

Năm 3

Giải thưởng cho luận văn xuất sắc nhất từ bộ Thương mại và Công nghiệp (Dịch vụ kinh tế)

Năm cuối

Giải thưởng cho sinh viên xuất sắc chuyên ngành kinh tế học từ bộ Thương mại và Công nghiệp (Dịch vụ kinh tế)

Năm 3

Giải thưởng cho khóa luận năm cuối xuất sắc nhất từ Hội đồng tư vấn kinh tế

Năm cuối

Giải thưởng của ngân hàng DBS trao tặng cho sinh viên tiêu biểu từ mỗi khoa của trường

Năm cuối

Giải thưởng dành cho sinh viên khoa Kinh tế xuất sắc từ Hội đồng tư vấn kinh tế

Năm cuối

Giải thưởng cho sinh viên xuất sắc từ Tổ chức kinh tế xã hội Singapore (về Kinh tế học)

Năm cuối

Giải thưởng của Cục Hàng hải và Cảng Singapore trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong khóa Luật hàng hải

Tất cả các năm

Giải thưởng của Cục Hàng hải và Cảng Singapore trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong khóa  Kinh tế học hàng hải và Tài chính hàng hải

Tất cả các năm

Giải thưởng của Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore giành cho sinh viên xuất sắc trong khóa  Kinh tế cảng và Quản trị

Tất cả các năm

Giải thưởng của câu lạc bộ Quản trị hệ thống thông tin Singapore cho sinh viên xuất sắc

Năm 3

Giải thưởng cho luận văn xuất sắc nhất từ bộ Thương mại và Công nghiệp (Dịch vụ kinh tế)

Năm cuối

Giải thưởng cho sinh viên xuất sắc chuyên ngành kinh tế học từ bộ Thương mại và Công nghiệp (Dịch vụ kinh tế)

Năm 3

Cử nhân khoa học (Quản trị hệ thống thông tin)

Giải thưởng cho các nhóm sinh viên có dự án xuất sắc tại phòng thí nghiệm Alexandra Health-SMU T-Lab

Từ năm 2

Giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc làm việc tại phòng thí nghiệm Alexandra Health-SMU T-Lab

Từ năm 2

Giải thưởng cho các nhóm sinh viên có kỹ thuật xuất sắc trong các dự án tại phòng thí nghiệm Alexandra Health-SMU T-Lab

Từ năm 2

Giải thưởng Ankit Fadia cho sinh viên xuất sắc trong khóa An ninh thông tin và Sự tin cậy

Năm 2

Giải thưởng do công ty Emerson Network Power trao tặng cho sinh viên sáng tạo trong sử dụng các Ứng dụng hệ thống thông tin  

Từ năm 3

Giải thưởng của ngân hàng DBS Bank trao tặng cho sinh viên tiêu biểu trong khóa học Hệ thống thông tin

Năm cuối

Giải thưởng e-Cop dành cho sinh viên xuất sắc nhất trong khóa An ninh thông tin và Sự tin cậy

Năm 2

Giải thưởng Eddie Chau cho sinh viên xuất sắc trong khóa An ninh thông tin tiên tiến và Sự tin cậy

Từ năm 3

Giải thưởng do công ty Hewlett-Packard trao tặng cho sinh viên xuất sắc chuyên ngành Giải pháp kinh doanh và Công nghệ

Năm 2 hays 3

Giải thưởng của Hiệp hội Quản trị Công nghệ thông tin cho Sinh viên có tiềm năng trở thành người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong tương lai

Năm cuối

Giải thưởng Lien cho dự án năm cuối xuất sắc trong khóa IS480

Từ năm 3

Giải thưởng Infosys Lodestone cho đội ngũ sinh viên có những giải pháp kinh doanh sáng tạo trong khóa IS480

Từ năm 3

Giải thưởng của Câu lạc bộ Quản trị hệ thống thông tin Singapore cho sinh viên xuất sắc

Năm 3

Giải thưởng cho sinh viên xuất sắc trong khóa Hỗ trợ ra quyết định thích ứng doanh nghiệp

Từ năm 3

Giải thưởng Paul S. Goodman cho sinh viên sáng tạo trong học thuật

Tất cả các năm

Giải thưởng Philip Kwa cho sinh viên năm hai xuất sắc chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

Năm 2

Giải thưởng do công ty SAP Asia trao tặng cho sinh viên xuất sắc trong khóa Giải pháp kinh doanh của doanh nghiệp  

Từ năm 3

Giải thưởng cho sinh viên năm cuối xuất sắc nhất từ Hiệp hội máy tính Singapore

Năm cuối

Giải thưởng cho sinh viên năm nhất xuất sắc nhất từ Hiệp hội máy tính Singapore  (chuyên ngành Hệ thống thông tin)

Năm 1

Giải thưởng từ trung tâm hợp tác Standard Chartered iLab@SMU cho dự án sáng tạo tại SMU

Từ năm 3

Giải thưởng từ trung tâm hợp tác Standard Chartered iLab@SMU Award cho các ngôi sao trẻ

Từ năm 3

Giải thưởng do công ty Genesis Networks trao tặng cho sinh viên có nhiều tiến bộ trong học tập

Từ năm 3

 

Giải thưởng do công ty Tocco Studios trao tặng cho sinh viên có những giải pháp thân thiện với người tiêu dùng

Từ năm 3

 

Cử nhân khoa học xã hội

Giải thưởng Helen Chua Chin Xiang cho luận văn xuất sắc nhất chuyên ngành Tâm lý học

Năm cuối

Giải thưởng Helen Chua Chin Xiang cho luận văn xuất sắc nhất chuyên ngành  Khoa học chính trị

Năm cuối

Giải thưởng Helen Chua Chin Xiang cho Luận văn xuất sắc nhất về Xã hội học

Năm cuối

Giải thưởng Ho See Beng dành cho sinh viên xuất sắc (Sinh viên xuất sắc chuẩn bị tốt nghiệp khoa Khoa học xã hội chuyên ngành Tâm lý học)

Năm cuối

Giải thưởng Ho See Beng dành cho sinh viên xuất sắc (Sinh viên xuất sắc chuẩn bị tốt nghiệp khoa Khoa học xã hội chuyên ngành Xã hội học)

Năm cuối