HỌC BỔNG VÀ GIẢI THƯỞNG

SMU có các gói học bổng, khen thưởng và nhiều chế độ cho vay nhằm mang lại sự hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Cứ 1 trong 12 tân sinh viên sẽ được nhận học bổng, đó là tuyên bố mạnh mẽ của trường.

SMU nhấn mạnh vào các phương pháp học thuật trong đó đạo đức và trách nhiệm với xã hội đều được nhấn mạnh như sự xuất sắc trong học thuật.

Nhiều học bổng và khen thưởng hấp dẫn đang chờ đón các bạn sinh viên có kết quả học tập nổi bật, khả năng lãnh đạo tốt, xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa và sở hữu các phẩm chất trong Vòng tuần hoàn giá trị của SMU (Giữ trọn cam kết, Trung thực, Trách nhiệm, Hòa đồng, có Kỹ năng lãnh đạo và Sự ưu tú) cũng như có tinh thần hướng đến cộng đồng.