Home Chuyên ngành đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Ngành Luật tại đại học Quản Lý Singapore SMU

Có lẽ chúng ta ít nhiều từng nghe nhắc đến những chính khách như Tổng thống Nga Vladimir Putin,...

Ngành Kế toán tại đại học Quản Lý Singapore SMU

Kế toán là một công việc mang tính cốt lõi của nền kinh tế khi mà mỗi tổ chức,...

Ngành Khoa học xã hội tại đại học Quản Lý Singapore...

Khoa học Xã hội là nhóm ngành nghiên cứu về xã hội và con người. Thế kỷ 21 chính...

Ngành Hệ thống thông tin tại đại học Quản Lý Singapore...

Trong thời đại bùng nổ thông tin và công nghệ số hiện nay, nhu cầu xây dựng và phát...

Ngành Kinh Tế tại đại học Quản Lý Singapore SMU

Chất lượng giáo dục được kiểm chứng SMU là 1 trong 4 trường công lập được Chính phủ Singapore tài...

Ngành Kinh Doanh tại đại học Quản Lý Singapore SMU

Thuộc top những trường kinh doanh tốt nhất Châu Á, Khoa Kinh doanh Lee Kong Chian (LKCSB) của Đại...

THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG (MAF)

Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Tài chính Ứng dụng (MAF) của SMU được thiết kế nhằm...

THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH LÃNH ĐẠO TÀI CHÍNH (MCFO)

Được phát triển dựa trên quan điểm của các nhà lãnh đạo đương thời, Chương trình Thạc sĩ Khoa...

THẠC SỸ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP (MPA)

Thạc sỹ kế toán chuyên nghiệp của Đại Học SMU là một văn bằng sau Đại học được các...

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA)

Chương trình Thạc sỹ quản trị kinh doanh của Đại Học SMU tập trung vào đào tạo các nhà...