Nhập từ khóaĐời Sống Sinh VIên

TRƯỜNG KINH DOANH SMU ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ MỘT TRONG BA TRƯỜNG DẪN ĐẦU VỀ HỌC VỊ THẠC SĨ TÀI CHÍNH THEO XẾP HẠNG CỦA FINANCIAL TIMES

TRƯỜNG KINH DOANH SMU ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ MỘT TRONG BA TRƯỜNG DẪN ĐẦU VỀ HỌC VỊ THẠC SĨ TÀI CHÍNH THEO XẾP HẠNG CỦA FINANCIAL TIMES

Đứng hạng Ba thế giới và đứng đầu châu Á với Học vị Thạc sĩ Quản lý Tài sản (dành cho sinh viên đã có kinh nghiệm) và hạng Tư trong số những Trường Kinh doanh của châu Á với Học vị Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng (dành cho sinh viên chưa có kinh nghiệm) […]