Sơ lược về Đại học SMU

Là một trường Đại học hàng đầu Châu Á, Đại học Quản lý Công lập Singapore (SMU) được công nhận trên toàn thế giới về những nghiên cứu tầm cỡ quốc tế và phương pháp giảng dạy xuất sắc. Thành lập năm từ 2000, mục tiêu của SMU là thực hiện các nghiên cứu hàng đầu có phạm vi tác động toàn cầu và đào tạo ra các nhà lãnh đạo có kỹ năng tốt, sáng tạo và hiểu biết rộng để phục vụ nền kinh tế tri thức. Trường nổi tiếng với phương pháp giảng dạy có tính tương tác cao, công nghệ hiện đại theo mô hình hội thảo với các lớp học có sĩ số ít.

SMU là ngôi nhà của hơn 8,300 sinh viên học chương trình Cử Nhân và Sau Đại học, gồm 6 khoa: Khoa Kế toán, Khoa Kinh Doanh, Khoa Kinh tế, Khoa Hệ thống Thông tin, Khoa Luật và Khoa Khoa học Xã hội, trong đó cung cấp nhiều chuyên ngành cho chương trình Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sĩ.

Với mục tiêu nhấn mạnh vào việc thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, đa ngành, có tầm ảnh hưởng lớn trong đó hướng đến giải quyết các vấn đề Châu Á, các thành viên trong các khoa của SMU hiện đang phối hợp chặt chẽ với các nhà nghiên cứu quốc tế và các trường Đại học từ Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời phối hợp cùng các đối tác trong cộng đồng doanh nghiệp và khu vực công tại các viện nghiên cứu và các trung tâm nghiên cứu của trường. Cơ sở của Đại học SMU có trang thiết bị hiện đại nằm ngay tại trung tâm thương mại của Singapore, là điều kiện thúc đẩy các liên kết chiến lược với cộng đồng doanh nghiệp và xa hơn nữa.