Tầm Nhìn Sứ Mệnh SMU

Tầm nhìn

Là trường Đại học hàng đầu, được công nhận trên toàn thế giới về các nghiên cứu mang tính toàn cầu và phương pháp giảng dạy xuất sắc.

Nhiệm vụ

Sáng tạo ra tri thức và phổ biến tri thức. SMU mong muốn thực hiện các nghiên cứu hàng đầu có phạm vi tác động toàn cầu và đào tạo ra các nhà lãnh đạo có kỹ năng tốt, sáng tạo và hiểu biết rộng phục vụ nền kinh tế tri thức. SMU cam kết mang lại những trải nghiệm học thuật có tính tương tác cao, khuyến khích sự tham gia của sinh viên trong giờ học và áp dụng công nghệ kỹ thuật trong quá trình học. Hướng đến mục tiêu này, trường sẽ cung cấp môi trường bổ ích, mang tính thách thức cao cho các khoa, các nhân viên và sinh viên của trường để khơi gợi và duy trì niềm đam mê theo đuổi những điều xuất sắc nhất.

Mục tiêu chiến lược

 1. Nâng cao danh tiếng và thành tích của sinh viên quốc tế tại SMU
 2. Đem đến trải nghiệm toàn diện cho chương trình Đại học với phương pháp giảng dạy khác biệt, bao hàm các quan điểm đa ngành và một văn hóa học thuật chuyên sâu và sáng tạo.
 3. Sáng tạo ra văn hóa nghiên cứu hào hứng, năng động kết hợp giữa tập trung nghiên cứu chuyên ngành cùng cơ hội phát triển các quan điểm đa ngành.
 4. Trở thành một trung tâm tri thức tại Châu Á cho việc nghiên cứu xoay quanh các vấn đề kinh doanh và quản trị.
 5. Phát triển các chương trình đào tạo Sau Đại học chất lượng cao, các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo ra các nhà quản lý cấp cao.
 6. Đảm bảo năng lực tài chính duy trì sự phát triển và sáng tạo.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU SMU: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÀNH CHO THẾ GIỚI KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ

Vòng tuần hoàn giá trị (Giá trị sẻ chia của chúng tôi)

 • Cam kết
  Giữ trọn những điều đã cam kết và tiến hành một dự án cho đến khi hoàn thành cho dù có bất kỳ khó khăn gì.
 • Sự trung thực

 Luôn trung thực và chân thành với chính mình và đặc biệt với người khác

 • Trách nhiệm
  Hành động tự nguyện sẽ giúp một người duy trì trách nhiệm với hành động của mình 
 • Sự hòa đồng
  Sự hòa đồng không chỉ đơn thuần là hòa nhập với mọi người. Nó có nghĩa là trở thành một công dân có trách nhiệm trong môi trường học tập tại trường Đại học.
  Năng lực lãnh đạo

  Năng lực lãnh đạo là sức ảnh hưởng, sức thuyết phục và trách nhiệm mà một đội ngũ tạo dựng nên
 • Sự ưu tú
  Sự ưu tú đòi hỏi sự nỗ lực cao nhất trong mỗi hoạt động mà mình đảm nhận