Được phát triển dựa trên quan điểm của các nhà lãnh đạo đương thời, Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Lãnh đạo Tài chính của SMU là chương trình đầu tiên được thiết kế dành riêng cho các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính và kế toán trưởng(CFO). Chương trình này trang bị cho người học nền tảng kiến thức vững chắc giúp họ có thể quản lý một cách hiệu quả các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.

Điểm nổi bật của MCFO là sự tập trung chuyên sâu vào chức năng của CFO trong doanh nghiệp. Được trình bày thông qua môi trường tương tác tại Đại Học SMU, chương trình này được giảng dạy bởi các giảng viên có kiến thức đa ngành và được tăng cường thêm bởi các kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp, những người sẽ thuyết trình tại Chương trình Đối thoại với Các nhà lãnh đạo, được tích hợp như là một phần của khóa học.

 

Cấp độ Sau đại học
Hình thức Học tập Tham dự trên lớp
Hình thức Đào tạo Toàn thời gian
Thời gian học 12 tháng, 8 phiên đối thoại với các nhà lãnh đạo (mỗi phiên kéo dài 8 ngày)
Thời hạn Đăng ký Dành cho lớp học khai giảng vào 08/2014:Hạn chót nhận hồ sơ: 30/04/2014
Được thiết kế Dành riêng cho Các giám đốc tài chính, kế toán trưởng – có mong muốn nâng cao hiệu quả trong công viện hoặc mở rộng kiến thức hay kỹ năng làm việc.Các giám đốc tài chính, kế toán trưởng trong tương lai – những người hiện không là kế toán trưởng hay giám đốc tài chính nhưng mức độ thăng tiến trong công việc có thể giúp họ trở thành các kế toán trưởng hay giám đốc tài chính trong tương lai, bao gồm các chuyên gia kinh tế, đang ở vị trí trung cấp đang được bổ nhiệm lên vai trò quản lý cấp cao như giám sát tài chính, thủ trưởng công ty, thủ trưởng các phòng ban, giám đốc kiểm toán, giám đốc phân tích, hoạch định hay giữ các vai trò trọng yếu khác
Kinh nghiệm Làm việc Tối thiểu Hơn 5 năm
Yêu cầu Đầu vào •  Tốt nghiệp loại giỏi bất cứ chuyên ngành gì• Ít nhất có 5 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, có liên quan (được khuyến nghị hơn)
• Hiện đang nắm giữ vai trò giám đốc tài chính hoặc trưởng phòng tài chính hoặc các vị trí tương đương; hoặc thể hiện tiềm năng trở thành giám đốc tài chính hay lãnh đạo tài chính trong tương lai
• Các ứng viên được chọn sẽ được mời tham gia phỏng vấn
• Có điểm GMAT, GRE tốt hoặc làm bài kiểm tra đầu vào của SMU
• Sẽ được ưu tiên hơn nếu ứng viên được tiến cử từ doanh nghiệp hoặc giám đốc
Học phí Phí đăng ký: S$50 (không hoàn lại)
Phí ghi danh (khi được chấp nhận):
S$400 (đối với người Singapore và công dân thường trú)
S$500 (đối với sinh viên quốc tế)
Học phí (đã bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ): S$55,000  (chia ra 3 lần đóng)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here