Học phí Đại học Quản lý Singapore SMU được tài trợ nhiều từ Chính phủ Singapore thông qua Chương trình Trợ cấp học phí. Sinh viên cần đạt đủ các yêu cầu để nhận được các trợ cấp học phí này.

Học phí cho năm học 2018-2019 dành cho sinh viên năm nhất (Học kỳ thông thường)

Văn bằng Học phí được hỗ trợ dành cho sinh viên Singapore Học phí được hỗ trợ dành cho thường trú nhân Học phí được hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế Học phí không được hỗ trợ
Cử nhân Kế toán
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Cử nhân Khoa học (Kinh tế học)
Cử nhân Khoa học (Quản trị hệ thống thông tin)
Cử nhân Khoa học xã hội
 11,450 SGD 16,000 SGD 24,500 SGD 43,870 SGD
Cử nhân Luật 12,650 SGD 17,700 SGD 27,050 SGD 45,590 SGD
Học phí của học kỳ đặc biệt cho năm học 2017/18 (trên một khóa)Học kỳ đặc biệt (hoặc Học kỳ 3) dành cho các khóa học thêm.
Văn bằng Học phí được hỗ trợ dành cho sinh viên Singapore Học phí được hỗ trợ dành cho thường trú nhân Học phí được hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế Học phí không được hỗ trợ
Cử nhân Kế toán
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Cử nhân Khoa học (Kinh tế học)
Cử nhân Khoa học (Quản trị hệ thống thông tin)
Cử nhân Khoa học xã hội
1,145 SGD 1,600 SGD 2,450 SGD 4,387 SGD
Cử nhân Luật 1,265 SGD 1,770 SGD 2,705 SGD 4,559 SGD

Mức phí được hỗ trợ nêu trên chưa bao gồm thế và được Chính phủ Singapore tài trợ riêng biệt. Mức phí chưa được hỗ trợ đã bao gồm thuế.

Mức phí có thế thay đổi hằng năm.  Tuy nhiên, sinh viên ghi danh trong năm học 2018-2019 sẽ trả các mức phí cố định trong suốt độ dài của chương trình (4 năm).  Mức đóng sẽ không thay đổi dù cho các mức phí có tăng lên, áp dụng cho các kỳ học thông thường.

Những sinh viên SMU hiện nay sẽ không chịu ảnh hưởng của mức phí 2018-2019 thì sẽ tiếp tục trả mức phí áp dụng cho năm học ban đầu của mình.

Những cá nhân tham gia nghĩa vụ quân sự quốc gia.

Những ứng viên phải tham gia nghĩa vụ quân sự tại quốc gia của mình khiến việc đăng ký bị chậm trễ sẽ trả các mức học phí tương ứng trong năm đăng ký.

Trợ cấp học phí

Thường trú nhân hay sinh viên quốc tế đủ tiêu chuẩn hay có dự định xin trợ cấp cần phải nộp đơn xin Trợ cấp học phí. Những ứng viên đủ tiêu chuẩn phải ký Thỏa thuận Trợ cấp học phí, trong đó yêu cầu sinh viên làm việc cho các công ty có trụ sở tại Singapore trong 3 năm kể từ sau khi tốt nghiệp. Những ứng viên không đạt tiêu chuẩn hoặc lựa chọn không nộp đơn xin trợ cấp thì sẽ đóng mức phí chưa được hỗ trợ và sẽ không bị bắt buộc phải ở lại làm việc trong 3 năm.

Tiêu chuẩn xin trợ cấp học phí

1)      Sinh viên với bằng Cử nhân hoặc bằng cấp cao hơn

Sinh viên (Bất kể quốc tịch nào) đã có bằng Cử nhân hoặc các văn bằng cao hơn sẽ đủ điều kiện để nhận trợ cấp học phí nếu được chấp nhận vào học một khóa học cùng cấp độ hoặc thấp hơn tại các học viện được chính phủ Singapore tài trợ, miễn là văn bằng đã nhận không có trợ cấp của Bộ giáo dục hay trợ cấp từ Chính phủ Singapore.

Công dân không mang quốc tịch Singapore, bao gồm thường trú nhân cần phải ký Thỏa thuận Trợ cấp học phí, yêu cầu sinh viên làm việc cho các công ty có trụ sở tại Singapore trong 3 năm kể từ sau khi tốt nghiệp.

2)   Sinh viên chuyển tiếp trong nội bộ trường SMU hoặc chuyển tiếp từ các học viện công lập hay các sinh viên hệ Cử nhân được chấp nhận vào học lại.

Sinh viên (Bất kể quốc tịch nào) chuyển tiếp trong nội bộ trường SMU hoặc được chấp nhận vào học lại tại SMU hoặc chuyển từ một học viện công lập sẽ được nộp đơn xin trợ cấp học phí tối đa cho cả độ dài khóa học mới tại SMU (4 năm) sau khi trừ đi số học kì được nhận trợ cấp của khóa học trước.

Số học kỳ được nhận trợ cấp =Độ dài tối đa của khóa học mới – Số học kỳ đã được nhận trợ cấp của khóa học trước.

  1. Các trường gồm SMU, NUS, NTU, SUTD, SIT và các chương trình do các học viện Chuyên về Kỹ thuật-Đối ngoại cung cấp .
  2. Có biên nhận trợ cấp chính phủ (cấp bởi các đại diện, các Bộ, Uỷ ban dịch vụ công và các Ban có quy chế độc lập) cho việc học tại địa phương hoặc du học.

Lưu ý: Những quy định liên quan đến các vấn đề về trợ cấp học phí thay đổi tùy từng thời điểm.

Học phí cập nhật ngày 9/6/2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here