SMU X là một chương trình giảng dạy mới, đầy tính sáng tạo và độc đáo tại SMU. Là nơi sinh viên có thể thỏa sức sáng tạo và phát triển tối đa tiềm năng bản thân. Các giảng viên ghi nhận, sinh viên SMU đã thể hiện hơn cả những gì mà họ mong đợi và còn tiếp tục phát triển trong tương lai. Đây chính là một trong vô vàn sáng kiến thành công được thực hiện tại SMU.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here