Chương trình Cử nhân Quản lý Kinh doanh (BBM) được thiết kế nhằm giúp cho sinh viên phát triển một cách toàn diện thông qua các môn học khác nhau. Sinh viên du học singapore sẽ nắm vững được những nguyên lý cơ bản trong việc quản lý kinh doanh và lãnh đạo cũng như có cái nhìn tổng quan về các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế toàn cầu. Sinh viên sẽ chọn một trong bảy chuyên ngành sau: truyền thông doanh nghiệp, tài chính, quản lý chiến lược, marketing, quản lý hoạt động, hành vi doanh nghiệp & nguồn nhân lực và tài chính định lượng. Sự chuyên sâu trong chuyên ngành tài chính (tập trung vào lĩnh vực quản lý tài sản, thương mại quốc tế, đầu tư ngân hàng, phân tích rủi ro tài chính) cũng như sự chuyên sâu trong chuyên ngành quản lý (tập trung vào lĩnh vực kinh doanh) giúp sinh viên nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động.  Điểm nổi bật của chương trình BBM là Chương trình Lee Kong Chian Scholars cho phép sinh viên học chương trình kép, trong đó Quản lý Kinh doanh là một trong hai chuyên ngành.

Cấp độ Đại học
Hình thức Đào tạo Toàn thời gian
Thời gian học 4 năm
Chương trình Đào tạo 36 đơn vị học phần, 10 tuần thực tập, 2 tuần phục vụ cộng đồng.

 • Các môn Nền tảng (3 đơn vị học phần)
 • Các môn học Bắt buộc (6 đơn vị học phần)
 • Các môn Kinh tế Cốt lõi (10 đơn vị học phần)
 • Các môn học Chuyên ngành  (1 đơn vị học phần)
 • Các môn học Kinh tế Bắt buộc (5 đơn vị học phần)
 • Giáo dục Tổng quát (3 đơn vị học phần)
 • Công nghệ và Kinh doanh (2 đơn vị học phần)
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực (2 đơn vị học phần)
 • Các môn học Kinh tế Tự chọn (4 đơn vị học phần)
Học phí Học phí Hàng năm (Học kỳ 1 & 2)Công dân Singapore (Được trợ cấp) S$10,900Công dân Thường trú (Được trợ cấp) S$15,250Sinh viên Quốc tế (Được trợ cấp) S$21,800Không được trợ cấp S$37,430
Chương trình Kép Theo học chương trình kép, sinh viên có thể tốt nghiệp trong 4 năm với 2 chuyên ngành như sau:

 • Quản lý Kinh doanh & Kế toán (BBM/ BAcc)
 • Quản lý Kinh doanh & Kinh tế (BBM/ BSc (Econs)
 • Quản lý Kinh doanh & Quản lý Hệ thống Thông tin (BBM/ BSc (ISM))
 • Quản lý Kinh doanh & Khoa học Xã hội (BBM/ BSocSc)
Chuyên ngành Thứ hai Được giảng dạy bởi Trường Kinh doanh Lee Kong Chian

 • Truyền thông Doanh nghiệp
 • Tài chính tổng quát
 • Tài chính với sự nhấn mạnh vào: Thương mại Quốc tế, Đầu tư Ngân hàng, Quản lý Tài sản, Phân tích Rủi ro Tài Chính
 • Quản lý Chiến lược tổng quát
 • Quản lý Chiến lược với sự nhấn mạnh vào Kinh doanh
 • Marketing
 • Quản lý Hoạt động
 • Hành vi Doanh nghiệp & Nguồn Nhân lực
 • Tài chính Định lượng

Được giảng dạy bởi Trường Kế toán

 • Kế toán Tổng quát
 • Kế toán với sự nhấn mạnh vào: Quản lý Tài chính, Quản lý Rủi ro và Đảm bảo hoặc Thuế

 Được giảng dạy bởi Trường Kinh tế

 • Kinh tế
 • Kinh tế với sự nhấn mạnh vào Kinh tế Hàng hải (MEC)
 • Khoa học Bảo hiểm (ACS) với sự nhấn mạnh vào (1) Phân tích Bảo hiểm (AA) hoặc (2) Phân tích Rủi ro (RA)
 • Thống kê Ứng dụng (APS)

Được giảng dạy bởi Trường Hệ thống Thông tin

 • Công nghệ trong Kinh doanh Nâng cao tổng quát
 • Công nghệ trong Kinh doanh Nâng cao với sự tập trung vào: Phân tích và Trí thông minh trong Kinh doanh, Công nghệ và Hoạt động Ngân hàng, Giải pháp và Hệ thống Doanh nghiệp hoặc Công nghệ trong Kinh doanh
 • Quản lý Hệ thống Thông tin
 • Phân tích
 • Phân tích với sự nhấn mạnh vào : Phân tích Marketing, Phân tích Hoạt động, Phân tích Kế toán, Phân tích Vùng và Đô thị, Phân tích Công nghệ Nâng cao

 Được giảng dạy bởi Trường Khoa học Xã hội

 • Khoa học Chính trị
 • Tâm lý học
 • Xã hội học
 • Quốc tế học và Nghiên cứu Châu Á (IAS)
 • Chính sách công và Quản lý công (PPPM)
 • Quản lý Nghệ thuật và Văn hóa

Được giảng dạy bởi Trường Luật

 • Nghiên cứu Pháp luật
Thống kê Việc làm Tải xuống số liệu thống kê về việc làm PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here