Chương trình Cử nhân Khoa học (Kinh tế) giúp sinh viên có được nền tảng vững chắc về các nguyên lý kinh tế, sự thấu hiểu sâu sắc về sự phát triển toàn cầu cũng như phát triển khả năng phân thích, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp. Được thiết kế dựa trên các chương trình cử nhân kinh tế tốt nhất của Mỹ kết hợp với sự áp dụng linh hoạt ở Châu Á, chương trình này cung cấp cho sinh viên sự kết hợp hài hòa giữa nền tảng lý thuyết toàn diện và kiến thức thực tế từ môi trường làm việc. Ngoài ra, sinh viên có thể chọn thêm chuyên ngành thứ hai được giảng dạy bởi các trường khác của SMU. Bên cạnh đó, mối liên kết mật thiết giữa các chương trình đào tạo của SMU tạo điều kiện cho những sinh viên xuất sắc có thể đăng ký học chương trình kép.  Chương trình Cử nhân Khoa học (Kinh tế) giúp sinh viên có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường lao động với nhiều cơ hội việc làm hết sức đa dạng và phong phú như: ngân hàng và tài chính, công ty tư vấn, quản lý tài sản, vận tải biển và dịch vụ công.

Cấp độ Đại học
Hình thức Đào tạo Toàn thời gian
Thời gian học 4 năm
Chương trình Đào tạo 36 đơn vị học phần, 10 tuần thực tập

 • Các môn Nền tảng (3 đơn vị học phần)
 • Các môn học Bắt buộc (6 đơn vị học phần)
 • Các môn học liên quan đến chuyên ngành Kinh tế (9 đơn vị học phần)
 • Các môn học chuyên ngành (11 đơn vị học phần)
 • Giáo dục Tổng quát (3 đơn vị học phần)
 • Công nghệ và Kinh doanh (2 đơn vị học phần)
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực (2 đơn vị học phần)
Học phí Học phí Hàng năm (Học kỳ 1 & 2)Công dân Singapore (Được trợ cấp) S$11,100

Công dân Thường trú (Được trợ cấp)S$15,550

Sinh viên Quốc tế (Được trợ cấp) S$22,200

Không được trợ cấp S$37,830

Chương trình Kép Theo học chương trình kép, sinh viên có thể tốt nghiệp với 2 chuyên ngành như sau;

 • Kinh tế & Kế toán
 • Kinh tế & Quản lý Kinh doanh
 • Kinh tế & Quản lý Hệ thống Thông tin
 • Kinh tế & Khoa học Xã hội
Chuyên ngành Thứ hai Được giảng dạy bởi Trường Kinh tế

 • Kinh tế
 • Kinh tế với sự nhấn mạnh vào Kinh tế Hàng hải (MEC)
 • Khoa học Bảo hiểm (ACS) với sự nhấn mạnh vào (1) Phân tích Bảo hiểm (AA) hoặc (2) Phân tích Rủi ro (RA)
 • Thống kê Ứng dụng (APS)

Được giảng dạy bởi Trường Kế toán

 • Kế toán

Được giảng dạy bởi Trường Kinh doanh Lee Kong Chian

 • Truyền thông Doanh nghiệp
 • Tài chính với sự nhấn mạnh vào
  • Quản lý Tài sản
  • Thương mại Quốc tế
  • Đầu tư Ngân hàng
  • Phân tích Rủi ro Tài chính
 • Quản lý Chiến lược với sự nhấn mạnh vào Doanh nghiệp
 • Marketing
 • Quản lý Hoạt động
 • Hành vi Doanh nghiệp & Nguồn Nhân lực
 • Tài chính Định lượng

Được giảng dạy bởi Trường Luật

 • Luật

Được giảng dạy bởi Trường Hệ thống Thông tin

 • Công nghệ trong Kinh doanh Nâng cao với sự tập trung vào
  • Phân tích và Trí thông minh trong Kinh doanh
  • Công nghệ và Hoạt động Ngân hàng
  • Giải pháp và Hệ thống Doanh nghiệp
  • Giải pháp và Hệ thống Dịch vụ
  • Công nghệ trong Kinh doanh
 • Quản lý Hệ thống Thông tin

Được giảng dạy bởi Trường Khoa học Xã hội

 • Khoa học Chính trị
 • Tâm lý học
 • Xã hội học
 • Quốc tế học và Nghiên cứu Châu Á (IAS)
 • Chính sách công và Quản lý công (PPPM)
 • Quản lý Nghệ thuật và Văn hóa (ACM)
Thống kê Việc làm Tải xuống số liệu thống kê về việc làm PDF

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here