Tọa lạc tại trung tâm campus của SMU, thư viện của SMU là một kho dữ liệu kiến thức khổng lồ, hoành tráng nhất trong lịch sử tri thức Singapore.Nơi đây có:

 • Hơn 300,000 sách in và sách điện tử
 • Gần 80,00 bản in và tạp chí điện tử
 • Hơn 160 cơ sở dữ liệu
 • Hơn 14,000 ấn phẩm nghiên cứu của sinh viên SMU
 • Oral History Collection (Bộ sưu tập lịch sử bằng lời qua phỏng vấn)

du-hoc-singapore-smu 11

Thư viện của SMU là thành viên của các hiệp hội thư viện lớn nhất trên thế giới, như:

 • Hiệp hội thư viện Hoa Kỳ (American Library Association ALA)
 • Mạng thư viện đại học online Đông Nam Á (ASEAN University Network Inter-Library Online AUNILO)
 • Hiệp hội thư viện Hong Kong (Hong Kong Library Association HKLA)
 • Hiệp hội thư viện khoa học kỹ thuật quốc tế ( International Association of Scientific and Technological University Libraries IATUL)
 • Liên đoàn thư viện quốc tế (International Federation of Library Associations and Institutions IFLA)
 • Hiệp hội sự viện Singapore ( Library Association of Singapore LAS)
 • Liên đoàn thư viện kỹ thuật số Châu Á Thái Bình Dương (Pacific Rim Digital Library Alliance PRDLA)
 • Hiệp hội thư viện đặc biệt (Special Libraries Association SLA)

SMU Li Ka Shing Library 1_s

SMU hiện có 2 thư viện lớn, đó là thư viện LI KA SHING và thư viện Luật KWA GEOK CHO.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here