Chương trình Thạc sỹ quản trị kinh doanh của Đại Học SMU tập trung vào đào tạo các nhà lãnh đạo kế tiếp của châu Á, những người có thể suy nghĩ, ra quyết định và hành động trong những tình huống khó khăn. Chương trình đào tạo độc đáo của trường hướng đến nâng cao các kỹ năng phân tích cũng như đàm phán, kỹ năng lãnh đạo và các kỹ năng giao tiếp –  tất cả đều là những yếu tố mà các nhà tuyển dụng đang cần. Khoa đào tạo hàng đầu thế giới của trường nổi tiếng về sự xuất sắc trong giảng dạy và đào tạo, sự kết nối bình đẳng trong cộng động sinh viên đa dạng và sự liên kết với các nhà lãnh đạo kinh doanh cung cấp một trải nghiệm học thuật phong phú. Chương trình học rút ngắn xoay quanh các nhà điều hành thành công. Chương trình học chính khóa của trường có thể hoàn thành trong 12 tháng. Chương trình bán thời gian thì được tổ chức vào các buổi tối và một vài buổi cuối tuần và có thể hoàn tất trong 18 tháng.

Cấp độ Sau Đại học
Hình thức Học tập Tham dự trên lớp
Hình thức Đào tạo Toàn thời gian
Thời gian học 12 tháng cho chương trình toàn thời gian, 18 tháng cho chương trình bán thời gian
Được thiết kế Dành riêng cho Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên thể hiện được khả năng lãnh đạo thông qua kinh nghiệm làm việc thực tế, có tri thức cao và ham học hỏi, những người có phẩm chất cá nhân để đóng góp vào chương trình MBA của SMU và cộng đồng nói chung.
Chương trình Đào tạo Chương trình đào tạo bao gồm các môn học Trao đổi thông tin giữa các nền văn hóa khác nhau, Đàm phán và Giải quyết mâu thuẫn, Kỹ năng lãnh đạo trong môi trường toàn cầu. Các sinh viên của chương trình MBA phải hoàn tất 8 khóa học trọng tâm của chương trình.Yêu cầu tối thiểu 10 môn học tự chọn bên cạnh các môn học trọng tâm. Sinh viên sẽ lựa chọn từ nhiều môn học tự chọn dựa trên sở thích và những kiến thức mà mình đang còn thiếu. Các môn tự chọn trải rộng nhiều chủ đề như Tài sản cá nhân và Vốn đầu tư mạo hiểm, Quản trị cải tiến, Quản trị quan hệ khách hàng, và Quản trị chuỗi cung ứng, Ra quyết định trong quản lý.
 
Yêu cầu Đầu vào
  • Nhấn mạnh vào thành tích chuyên môn của các ứng viên và thể hiện được khả năng lãnh đạo.
  • Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm
  • Có kỹ năng xây dựng các mối quan hệ và có quan điểm quốc tế có thể làm việc trong môi trường đa văn hóa, một ưu tiên hàng đầu để trở thành nhà lãnh đạo trong xu thế toàn cầu hóa của thế giới.
  • GMAT hoặc GRE (Bài kiểm tra tổng hợp được thực hiện từ sau ngày 1 tháng 8 năm 2011)
  • Các bài luận
  • Thư giới thiệu
  • Sơ yếu lý lịch
  • Bảng điểm
  • Bằng TOEFL hay IELTS (nếu chương trình Cử nhân đã học không phải đào tạo bằng tiếng Anh)
Học phí Phí đăng ký: S$ 100 Không hoàn lạiHọc phí (đã bao gồm thuế):S$ 63,130 (Bán thời gian)S$ 60,990 (Toàn thời gian)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here