Với sự đào tạo tốt nhất từ hai quốc gia, Chương trình Thạc sĩ Tài chính Quốc tế Bằng kép tạo cơ hội cho bạn có thể học tập tại hai trường đại học hàng đầu, đẳng cấp thế giới như: Đại học Quản lý Singapore và Đại học Washington tại St. Louis, Hoa Kỳ.

Với một kỳ khai giảng mỗi năm, chương trình bằng kép đặc biệt của chúng tôi cho phép bạn có được hai văn bằng: Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Tài chính từ Đại học Washington và Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Tài chính Ứng dụng từ Đại học Quản lý Singapore chỉ trong vòng 14 tháng.

Cấp độ Sau đại học
Hình thức Học tập Tham dự trên lớp
Hình thức Đào tạo Toàn thời gian
Thời gian học 14 tháng
Chương trình Đào tạo CÁC ĐƠN VỊ HỌC PHẦNHọc kỳ 1: 
(Tháng 7 tới Tháng 8, Đại học Washington ở St. Louis)

 • Lựa chọn và Tương lai
 • Chứng khoán Phái sinh
 • Lý thuyết Đầu tư
 • Định giá Tài chính Doanh nghiệp Nâng cao

Học kỳ 2: (Tháng 8 tới Tháng 11, SMU)

 • Phân tích Kinh tế
 • Báo cáo Tài chính 1
 • Báo cáo Tài chính 2
 • Phương pháp Định lượng và Thống kế
 • Định lượng Nâng cao & Phân tích Kinh tế
 • Phân tích Vốn sở hữu Nâng cao
 • Phân tích Thu Nhập Cố định

Học kỳ 3: (Tháng 1 tới Tháng 5, SMU)

 • Phân tích Báo cáo Tài chính 3
 • Mô hình Tài chính
 • Vốn sở hữu Cá nhân & Đầu tư Vốn trong Kinh doanh
 • Sản phẩm Cấu trúc
 • Quản lý Quỹ Phòng hộ
 • Quản lý Rủi ro Ngân hàng
 • Đầu tư Thay thế

Học kỳ 4: (Tháng 6 tới Tháng 8, Đại học Washington)

 • Phân tích Dữ liệu Đầu tư
 • Tài chính Doanh nghiệp Nâng cao II
 • Định giá Tùy chọn Thực
 • Quản lý Rủi ro
 • Sáp nhập & Mua lại
 • Các môn tự chọn Tài chính
 • Thị trường Tài chính–Regulation, Washington, D.C. Immersion
 • Thị trường Tài chính–Institutions, New York City Immersion
Yêu cầu Đầu vào
 • Ứng viên phải hoàn thành chương trình cử nhân từ trường đại học được công nhận, tương đương với chương trình học 4 năm của Đại học Quản lý Singapore và Đại học Washington khi đăng ký vào Chương trình Thạc sĩ Tài chính Quốc tế Bằng kép
 • Ứng viên đã học ít nhất một khóa về kế toán tài chính, một khóa về tài chính, một khóa về kinh tế vi mô, một khóa về thống kê và hai khóa về giải tích.
 • Mặc dù kinh nghiệm làm việc thực tế không bắt buộc khi nhập học, tuy nhiên những ứng viên thành công đều có nhiều kinh nghiệm thực tập hoặc làm việc trước khi học vào Chương trình Thạc sĩ Tài chính Quốc tế Bằng kép.
 • Yêu cầu IELTS hoặc TOEFL nếu ngôn ngữ giảng dạy ở bậc đại học không phải là tiếng Anh.

Chương trình Thạc sĩ Tài chính Quốc tế Bằng kép tuyển sinh viên đến từ tất cả  các nước trên toàn thế giới

Những ứng viên được chọn sẽ được mời phỏng vấn.

Học phí Học phí cho toàn bộ chương trình này xấp xỉ US$67,900**(học phí khi học tại Đại học Washington sẽ được trả bằng đô la Mĩ và học phí khi học tại SMU sẽ được trả bằng đô la Singapore)

Chi tiết về cách đóng học phí:

Trường Kinh doanh Olin, Đại học Washington tại St. Louis,

Học phí: US$43,700
Học phí chia ra làm hai lần đóng.

Tại Trường Kinh doanh Lee Kong Chian SMU

Học phí: S$31,000
Học phí chia ra làm hai lần đóng ở đầu mỗi học kỳ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here