Chương trình Cử nhân Khoa học (Quản lý Hệ thống Thông tin) cung cấp mô hình, môi trường học tập chuyên biệt chuẩn bị cho sinh viên kiến thức trong cả hai lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) và kinh doanh. Sinh viên sẽ được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề, tận dụng các giải pháp kinh doanh để đẩy mạnh và đổi mới kinh doanh cũng như quản lý các dự án phức tạp. Tốt nghiệp từ chuyên ngành này, sinh viên sẽ có lợi thế hơn vì cơ hội việc làm rộng mở và đa dạng hơn. Sinh viên sẽ tìm được công việc toàn thời gian cũng như cơ hội thực tập ở tất cả lĩnh vực của ngành công nghiệp hoặc đảm nhận các vị trí khác nhau trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế hoặc kinh tế-công nghệ thông tin. Những sinh viên xuất sắc có thể đăng ký chương trình học bổng danh giá National Infocomm Scholarships được tài trợ bởi Cơ quan Quản lý Singapore về Thông tin và Truyền thông (IDA). Học bổng này bao gồm chương trình Cử nhân-Thạc sĩ Rút gọn của SMU- Đại học Carnegie Mellon.

Cấp độ Đại học
Hình thức Đào tạo Toàn thời gian
Thời gian học 4 năm
Chương trình Đào tạo 36 đơn vị học phần, 12 tuần thực tập (10 tuần thực tập trong doanh nghiệp, 2 tuần phục vụ cộng đồng)

 • Các môn Nền tảng (5 đơn vị học phần)
 • Chủ đề Nâng cao (6 đơn vị học phần)
 • Dự án Hệ thống Thông tin (1 đơn vị học phần)
 • Hệ thống Thông tin Chuyên sâu Tự chọn (4 đơn vị học phần)
 • Các môn Nền tảng SMU (3 đơn vị học phần)
 • Các môn Bắt buộc Đại học SMU (6 đơn vị học phần)
 • Các môn Liên quan Kinh tế – Bắt buộc (2 đơn vị học phần)
 • Các môn Liên quan Kinh tế – Tự chọn (4 đơn vị học phần)
 • Giáo dục Tổng quát (1 bắt buộc + 2 đơn vị học phần)
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực (2 đơn vị học phần)
Học phí Học phí Hàng năm (Học kỳ 1 & 2)

Công dân Singapore (Được trợ cấp) S$10,900

Công dân Thường trú (Được trợ cấp) S$15,250

Sinh viên Quốc tế (Được trợ cấp)  S$21,800

Không được trợ cấp S$37,430

Chương trình Kép Theo học chương trình kép, sinh viên có thể tốt nghiệp trong 4 năm với 2 chuyên ngành như sau:

 • Quản lý Hệ thống Thông tin & Quản lý Kinh doanh
 • Quản lý Hệ thống Thông tin & Kế toán
 • Quản lý Hệ thống Thông tin & Luật
 • Quản lý Hệ thống Thông tin & Kinh tế
 • Quản lý Hệ thống Thông tin & Khoa học Xã hội
Chuyên ngành Thứ hai Được giảng dạy bởi Trường Kinh doanh Lee Kong Chian

 • Truyền thông Doanh nghiệp
 • Tài chính với sự nhấn mạnh vào
  • Quản lý Tài sản
  • Thương mại Quốc tế
  • Đầu tư Ngân hàng
  • Phân tích Rủi ro Tài chính
 • Quản lý với sự nhấn mạnh vào Doanh nghiệp
 • Marketing
 • Quản lý Hoạt động
 • Hành vi Doanh nghiệp & Nguồn Nhân lực
 • Tài chính Định lượng
 • Quản lý Chiến lược với sự nhấn mạnh vào Doanh nghiệp

Được giảng dạy bởi Trường Kế toán

 • Kế toán

Được giảng dạy bởi Trường Kinh tế

 • Kinh tế
 • Kinh tế với sự nhấn mạnh vào Kinh tế Hàng hải (MEC)
 • Khoa học Bảo hiểm (ACS) với sự nhấn mạnh vào (1) Phân tích Bảo hiểm (AA) hoặc (2) Phân tích Rủi ro (RA)
 • Thống kê Ứng dụng (APS)

Được giảng dạy bởi Trường Hệ thống Thông tin

 • Công nghệ trong Kinh doanh Nâng cao tổng quát
 • Công nghệ trong Kinh doanh Nâng cao với sự tập trung vào
  • Công nghệ và Hoạt động Ngân hàng
  • Giải pháp và Hệ thống Doanh nghiệp
  • Công nghệ trong Kinh doanh
  • Bảo mật Thông tin & Bảo hiểm
 • Quản lý Hệ thống Thông tin

Được giảng dạy bởi Trường Luật

 • Luật

Được giảng dạy bởi Trường Khoa học Xã hội

 • Khoa học Chính trị
 • Tâm lý học
 • Xã hội học
 • Quốc tế học và Nghiên cứu Châu Á (IAS)
 • Chính sách công và Quản lý công (PPPM)

Được giảng dạy giữa các trường của SMU

 • Quản lý Nghệ thuật và Văn hóa
 • Phân tích tổng quát
 • Phân tích với sự nhấn mạnh vào
  • Phân tích Hoạt động
  • Phân tích Marketing
  • Phân tích Kế toán
  • Phân tích Vùng và Đô thị
  • Phân tích Công nghệ Nâng cao
Thống kê Việc làm Tải xuống số liệu thống kê về việc làm PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here