Mục đích của Chương trình Cử nhân Luật là đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có kiến thức pháp luật vững chắc đồng thời có khả năng tư duy về các quốc đề mang tầm cỡ quốc tế. Điểm đặt biệt của chương trình này là có sự tham gia của các chuyên gia trong quá trình giảng dạy. Những chuyên gia này bao gồm thẩm phán, cán bộ pháp lý, cán bộ thực thi pháp lý (Luật sư Cấp cao) từ những công ty luật và các doanh nghiệp trực tiếp tham gia giảng dạy các khóa học hoặc cung cấp các buổi nói thuyết trình theo chuyên đề. Điều này tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc với nguồn tri thức mới nhất từ môi trường làm việc thực tế. Tốt nghiệp từ chuyên ngành luật, sinh viên SMU có thể chọn lựa làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực pháp lý như: luật doanh nghiệp và thương mại, luật hình sự, luật gia đình, các lĩnh vực khác liên quan đến pháp luật như: tư vấn pháp lý trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia, tư vấn nhà nước/ công tố viên cũng như công tác pháp lý trong Cơ quan Dịch vụ Tư pháp Singapore hay cố vấn trong các công ty luật nước ngoài.

Cấp độ Đại học
Hình thức Đào tạo Toàn thời gian
Thời gian học 4 năm
Chương trình Đào tạo 36 đơn vị học phần, 10 tuần thực tập và 80 giờ phục vụ cộng đồng.

·         Các môn Nền tảng (5 đơn vị học phần)
·         Các môn Pháp luật bắt buộc (19 đơn vị học phần)
·         Các môn Pháp luật tự chọn (7 đơn vị học phần)
·         Các môn liên quan đến Pháp luật (5 đơn vị học phần)

Học phí Học phí Hàng năm (Học kỳ 1 & 2)

Công dân Singapore (Được trợ cấp) S$12,050
Công dân Thường trú (Được trợ cấp)  S$16,850
Sinh viên Quốc tế (Được trợ cấp) S$24,100
Không được trợ cấp S$39,920

Chuyên ngành Thứ hai Được giảng dạy bởi Trường Kinh doanh Lee Kong Chian

 • Truyền thông Doanh nghiệp
 • Tài chính với sự nhấn mạnh vào:
  • 1) Quản lý Tài sản
  • 2) Thương mại Quốc tế
  • 3) Đầu tư Ngân hàng
 • Quản lý
 • Marketing
 • Quản lý Hoạt động
 • Hành vi Doanh nghiệp & Nguồn Nhân lực
 • Tài chính Định lượng

 

Được giảng dạy bởi Trường Kế toán

 • Kế toán

 

Được giảng dạy bởi Trường Kinh tế

 • Kinh tế
 • Kinh tế với sự nhấn mạnh vào Kinh tế Hàng hải (MEC)
 • Khoa học Bảo hiểm (ACS) với sự nhấn mạnh vào (1) Phân tích Bảo hiểm (AA) hoặc (2) Phân tích Rủi ro (RA)
 • Thống kê Ứng dụng (APS)

Được giảng dạy bởi Trường Hệ thống Thông tin

 • Công nghệ trong Kinh doanh Nâng cao với sự tập trung vào:
  • 1) Phân tích và Trí thông minh trong Kinh doanh
  • 2) Giải pháp và Hoạt động Ngân hàng
  • 3) Giải pháp và Hệ thống Dịch vụ
 • Quản lý Hệ thống Thông tin

Được giảng dạy bởi Trường Khoa học Xã hội

 • Quản lý Nghệ thuật và Văn hóa
 • Quốc tế học và Nghiên cứu Châu Á (IAS)
 • Khoa học Chính trị
 • Tâm lý học
 • Chính sách công và Quản lý công (PPPM)
 • Xã hội học
Cẩm nang Sinh viên Tải xuống Cẩm nang Dành cho Sinh viên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here