Chương trình Cử nhân Khoa học xã hội là chương trình đa ngành đầu tiên trong lĩnh vực xã hội tại Singapore. Chương trình này cung cấp nền tảng vững chắc về lý thuyết, khái niệm và công cụ làm việc trong lĩnh vực khoa học xã hội đảm bảo cho sự thành công trong môi trường làm việc quốc tế. Chương trình được thiết kế theo mô hình toàn diện, tập trung vào ba lĩnh vực chính: Tâm lý học, Xã hội học và Khoa học Chính trị. Sinh viên hoàn toàn có cơ hội đăng ký học chuyên ngành thứ hai mới được áp dụng như: “Quản lý Nghệ thuật và Văn hóa”, “Quốc tế học và Nghiên cứu Châu Á”, “Chính sách Công và Quản lý Công”. Học phần Nghiên cứu Chuyên đề giúp sinh viên du học singapore làm quen với khung phân tích liên ngành thông qua việc áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

 

Chương trình Đào tạo 36 đơn vị học phần, 12 tuần thực tập

 • Các môn Nền tảng (3 đơn vị học phần)
 • Các môn học Bắt buộc (6 đơn vị học phần)
 • Các môn Xã hội bắt buộc (4 đơn vị học phần)
 • Các môn Xã hội chuyên ngành (7 đơn vị học phần)
 • Các môn Xã hội liên quan đến chuyên ngành tự chọn (8 đơn vị học phần)
 • Nghiên cứu Chuyên đề (1 đơn vị học phần)
 • Giáo dục Tổng quát (3 đơn vị học phần)
 • Công nghệ và Kinh doanh (2 đơn vị học phần)
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực (2 đơn vị học phần)
Học phí Học phí Hàng năm (Học kỳ 1 & 2)Công dân Singapore (Được trợ cấp) S$10,900Công dân Thường trú (Được trợ cấp)  S$15,250Sinh viên Quốc tế (Được trợ cấp) S$21,800

Không được trợ cấp S$37,430

Chương trình Kép Theo học chương trình kép, sinh viên có thể tốt nghiệp với 2 chuyên ngành như sau:

 • Khoa học Xã hội & Kế toán
 • Khoa học Xã hội & Quản lý Kinh doanh
 • Khoa học Xã hội & Kinh tế
 • Khoa học Xã hội & Quản lý Hệ thống Thông tin
 • Khoa học Xã hội & Luật (chỉ khi được nhà trường đồng ý)
Chuyên ngành Thứ hai Được giảng dạy bởi Trường Khoa học Xã hội

 • Khoa học Chính trị
 • Tâm lý học
 • Xã hội học
 • Quản lý Nghệ thuật và Văn hóa
 • Quốc tế học và Nghiên cứu Châu Á
 • Chính sách công và Quản lý công

 

Được giảng dạy bởi Trường Kinh doanh Lee Kong Chian

 • Truyền thông Doanh nghiệp
 • Tài chính*
 • Marketing
 • Quản lý Hoạt động
 • Hành vi Doanh nghiệp & Nguồn Nhân lực
 • Tài chính Định lượng
 • Quản lý Chiến lược**

*với sự nhấn mạnh vào: (1) Quản lý Tài sản, (2) Thương mại Quốc tế, (3) Đầu tư Ngân hàng

**với sự nhấn mạnh vào: (1) Doanh nghiệp

 

Được giảng dạy bởi Trường Kế toán

 • Kế toán

 

Được giảng dạy bởi Trường Kinh tế

 • Kinh tế
 • Kinh tế với sự nhấn mạnh vào Kinh tế Hàng hải (MEC)
 • Khoa học Bảo hiểm (ACS) với sự nhấn mạnh vào (1) Phân tích Bảo hiểm (AA) hoặc (2) Phân tích Rủi ro (RA)
 • Thống kê Ứng dụng (APS)

 

Được giảng dạy bởi Trường Hệ thống Thông tin

 • Công nghệ trong Kinh doanh Nâng cao *
  • Phân tích và Trí thông minh trong Kinh doanh
  • Công nghệ và Hoạt động Ngân hàng
  • Giải pháp và Hệ thống Doanh nghiệp
  • Giải pháp và Hệ thống Dịch vụ
  • Công nghệ trong Kinh doanh

Quản lý Hệ thống Thông tin

 

Được giảng dạy bởi Trường Luật

 • Luật
Thống kê Việc làm Tải xuống số liệu thống kê về việc làm PDF
Cẩm nang Sinh viên Tải xuống cẩm nang sinh viên

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here