Dựa trên sự tăng trưởng nhanh của Châu Á cùng với sự kỳ vọng vào sự phát triển liên tục, Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cấp cao của SMU được thiết kế dành riêng cho những nhà lãnh đạo cấp cao trên phạm vi toàn cầu có niềm đam mê vào sự đổi mới và phát triển trong kinh doanh. Với sự đóng gớp của hơn 100 nhà lãnh đạo trong khu vực Châu Á, chương trình đào tạo của trường kết hợp linh hoạt các hoạt động thực tiễn cùng với các nguyên tắc và cường độ của sự phát triển trong khu vực. Mục tiêu của chương trình là rèn luyện sự phát triển cá nhân thông qua tài năng lãnh đạo, kiến thức và khả năng áp dụng vào thực tế.Du Học Singapore tại SMU, Sinh viên được giảng dạy một cách trực quan tại khuôn viên ở một thành phố năng động như Singapore cùng với thời gian học tập tại Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc, Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cấp cao của SMU thật sự là một chương trình quốc tế giúp khơi gợi một nhà khả lãnh đạo hiện đại trong bạn – một con người có tầm nhìn thực tế, toàn cầu và nhận thức rõ về xã hội.

Cấp độ Sau đại học
Hình thức Học tập Tham dự trên lớp
Hình thức Đào tạo Toàn thời gian
Thời gian học 12 tháng, 9 tuần
Chương trình Đào tạo
 • Học phần Bắt buộc
  • Chiến lược Doanh nghiệp
  • Kinh tế Quản trị
  • Tài chính Doanh nghiệp
  • Kế toán Tài chính
  • Quản lý Hoạt động
  • Quản lý Marketing Chiến lược
 • Học phần Bổ trợ
  • Lãnh đạo trong Môi trường Quốc tế
  • Điều hành và Đạo đức Doanh nghiệp
  • Đổi mới & Quản lý Phát triển
  • Thương lượng và Giải quyết Xung đột
 • Nhân tố Riêng biệt
 • Quản lý Khủng hoảng & Chính sách vận động
 • Linh hoạt và Chiến lược Phá hoại
 • Gia tăng Vốn và Quản lý Tài nguyên
 • Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp
 • Các vấn đề Chính trị, Kinh tế, Xã hội và Pháp lý ở Châu Á
 • Các vấn đề Đương đại ở Châu Á
 • Mạng lưới & Đoàn kết Liên minh
 • Chiến lược Quản trị
 • Dự án Đổi mới Chiến lược
Các chủ đề có Liên Quan Quan điểm Quản lý
Yêu cầu Đầu vào
 • Thể hiên được khả năng lãnh đạo tốt, kỹ năng quản lý chuyên nghiệp cùng với óc phân tích để có thể hoàn tất chương trình.
 • Bằng đại học hoặc các chứng chỉ chuyên nghiệp tương đương.
 • Có 10 năm kinh nghiệm làm việc
 • GMAT hoặc bài Kiểm tra Đầu vào của SMU.
Học phí Phí Ghi danh là S$200 bao gồm thuế Hàng hóa và Dịch vụ (Không hoàn lại)Học phí

S$98,000 (chưa bao gồm thuế Hàng hóa và Dịch vụ)

S$104,860 (đã bao gồm thuế Hàng hóa và Dịch vụ)

Học phí bao gồm tài liệu học tập, các bữa ăn trong ngày cùng với chỗ ở trong thời gian học tập tại Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc.

Đóng lần đầu tiên    – S$9,345.79 + 7% Thuế Hàng hóa và Dịch vụ = S$10,000 trả khi vào học

Đóng lần thứ hai   – S$29,906.54 + 7% Thuế Hàng hóa và Dịch vụ = S$32,000

Đóng lần thứ ba – S$29,906.54 + 7% Thuế Hàng hóa và Dịch vụ = S$32,000

Đóng lần cuối cùng  – S$28,841.13 + 7% Thuế Hàng hóa và Dịch vụ = S$30,860

Người học sẽ đóng các khoản phí khác, không bao gồm trong học phí như: tiền vé máy bay, chỗ ở trong thời gian học tập tại Singapore.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here