Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Tài chính Ứng dụng (MAF) của SMU được thiết kế nhằm giúp nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng của người học trong lĩnh vực tài chính ứng dụng. Chương trình này cung cấp nền tảng vững chắc về các nguyên tắc, thực hành và hoạt động của thị trường tài trính trong nước và quốc tế thông qua việc áp dụng kiến thức được cập nhật có liên quan vào môi trường làm việc thực tế. Chương trình này cũng trang bị giúp cho người học theo đuổi nghề nghiệp như là những Chuyên gia Phân tích Đầu tư Tài chính.

Học viên tốt nghiệp từ chương trình MAF sẽ có được tư duy phân tích phê phán mạnh mẽ cùng với kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp giúp họ vươn cao bay xa trên con đường sự nghiệp của mình trong lĩnh vực quản lý ngân quỹ, ngân hàng và tài chính.

Cấp độ Sau đại học
Hình thức Học tập Tham dự trên lớp
Hình thức Đào tạo Toàn thời gian/ Bán thời gian
Thời gian học 12 tháng nếu học toàn thời gian, 18 tháng nếu vừa làm vừa họcMAF tại Trung Quốc12 tháng nếu học toàn thời gian. Dành cho sinh viên quốc tế đăng ký học 9 tháng tại Trung Quốc và thêm 1 năm tại Singapore.
Chương trình Đào tạo CÁC ĐƠN VỊ HỌC PHẦN BẮT BUỘC

 • Phân tích Kinh tế
 • Phân tích Tài sản Cá nhân và Quản lý Danh mục Đầu tư
 • Phân tích Báo cáo Tài chính  1
 • Thống kê và Phương pháp Định lượng
 • Tài chính Doanh nghiệp
 • Phân tích Phái sinh
 • Phân tích Báo cáo Tài chính  2
 • Phân tích Thu nhập Cố định
 • Phân tích Tài sản Cá nhân Nâng cao
 • Phân tích Kinh tế và Định lượng Nâng cao
 • Phân tích Báo cáo Tài chính  3
 • Phân tích Phái sinh Nâng cao
 • Phân tích Thu nhập Cố định Nâng cao
 • Mô hình Tài chính
 • Quản lý Doanh mục Đầu tư Nâng cao

CÁC ĐƠN VỊ HỌC PHẦN TỰ CHỌN

 • Tài chính Doanh nghiệp Nâng cao
 • Quản lý Tài chính Doanh nghiệp
 • Quản lý Rủi ro Ngân hàng
 • Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp
 • Thị trường Tài chính Toàn cầu
 • Quản lý Quỹ Phòng hộ
 • Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản
 • Vốn sở hữu Tư nhân và Đầu tư Mạo hiểm
 • Sản phẩm Cấu trúc
 • Kinh tế và Thị trường Tài chính Trung Quốc
Chủ đề Liên quan Viện và Thị trường Tài chính
Yêu cầu Đầu vào
 •  Tốt nghiệp đại học loại giỏi.
 •  Có kết quả GMAT hoặc GRE cao.
 •  Sẽ được ưu tiên hơn với ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.
 •  Yêu cầu IELTS hoặc TOEFL nếu chương trình đại học không được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Chương trình MAF được thiết kế cho học viên Singapore, dân thường trú và học viên quốc tế. Học viên quốc tế quan tâm đăng ký chương trình vừa làm vừa học phải có thị thực làm việc hoặc thị thực phụ thuộc. Thị thực sinh viên sẽ không được cấp cho học viên quốc tế theo học chương trình MAF dạng vừa học vừa làm

Ứng viên được chọn sẽ được mời tham gia phỏng vấn.

Học phí Học phí tổng cộng được thể hiện chi tiết như sau:Phí đăng ký (không hoàn lại)   S$50 

Phí ghi danh* (không hoàn lại)

S$5,400 (đối với học viên Singapore, dân thường trú)

S$5,500 (đối với học viên quốc tế)

Học phí tổng cộng

S$38,000 (bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ), chia ra 3 lần đóng:

Đóng lần đầu vào tháng 6 – S$14,000

Đóng lần thứ hai vào tháng 12 – S$12,000

Đóng lần thứ ba vào tháng 6 (năm sau) – S$12,000

 

MAF ở Trung Quốc

Học phí được thể hiện chi tiết như sau:

Phí ghi danh* (không hoàn lại)

S$5,400 (đối với học viên Singapore, dân thường trú)

S$5,500 (đối với học viên quốc tế)

Học phí tổng cộng     9 tháng học tại Hạ Môn, Trung Quốc: 80,000 Nhân dân tệ (xấp xỉ S$16,000)

Một năm học toàn thời gian tại Singapore:

S$38,000 (bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ), chia ra 3 lần đóng:

Đóng lần đầu vào tháng 6 – S$14,000

Đóng lần thứ hai vào tháng 12 – S$12,000

Đóng lần thứ ba vào tháng 6 (năm sau) – S$12,000

 

*(Không hoàn lại) đóng khi được chấp nhận vào học. $5,000 sẽ được tính vào lần đóng đầu tiên. Phí ghi danh bao gồm phí xét tuyển, phí thi, các hoạt động định hướng, thư viện và tài khoản máy tính.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here